Thiết kế đã hoàn thành

Các mẫu thiết kế đã hoàn thành của Ymedia

Thiết kế đồ họa là một trong những thế mạnh của Y-media. Là dịch vụ dành cho khách hàng yêu cầu những hình ảnh không chỉ có giá trị cao về mặt thẩm mỹ mà phải ấn tượng, sáng tạo, mang lại giá trị biểu đạt tốt về nội dung để phục vụ cho chiến dịch quảng cáo, giới thiệu… của doanh nghiệp, tổ chức.